Melladn

 

Øystre Slidre kommune har satt ned løypekomite for gjennomgang av gjeldende sti- og løypeplan, og skal vedta nødvendige justeringer i løpet av våren 2021. 


Styreleder Torleif Håvi i Melladn Turløyper representerer våre interesser i dette arbeidet. 

 

Dette vil etter hvert bli behandlet, se hjemmesiden til kommunen: 

 Kart over skiløyper :  oystre-slidre.kommune.no/tjenester/naring-natur-og-miljo/skiloyper-og-turloyper/skiloyper-i-oystre-slidre/