Melladn

Kontakt oss

Hvis dere som brukere av Mellad’n Turløyper har kommentarer eller forslag, vennligst kontakt oss per e-mail som følger:

Håvar Menken, e-mail: havar.menken@gmail.com (her får dere årsregnskap og årsmelding elektronisk tilsendt).

Mellad'n Turløypers styre for 2017-2018 er valgt for ett år og består av følgendepersoner:

Leder      - Håvar Menken Luskeråsen Vel -  havar.menken@gmail.com

Kasserer  - Åge Sandsengen, Rogne IL

Medlem   - Ingar Brotnov, Bjødnaholet Hyttevel

Medlem   - Bjørn Gulliksen, Midthøgde og Søndre Rennsenn Hyttevel

Medlem   - Jan Wollan, Rensendstølen Hyttevel

Medlem   - Morten EkVangsjøen Hyttevel

I tillegg har alle andre hyttevel rett til å delta med ett styremedlem ved å stille på årsmøte og bli valgt.

Valgkomite:

Det er ingen valgkomite, da hvert hyttevel har rett til ett medlem og selv må påse dette til årsmøte.