Melladn

Kontakt oss

Hvis dere som brukere av Mellad’n Turløyper har kommentarer eller forslag, vennligst kontakt oss per e-mail som følger:

Torleif Håvi, e-post torleifhavi50@gmail.com (styreleder i MT med hytte på Fatahaugen)  

Håvar Menken, e-mail: havar.menken@gmail.com 

Mellad'n Turløypers styre velges for ett år om gangen, men de sitter i mange år. Ett av styremedlemmene har vært med siden 2003, og de fleste sitter i mange år så vi sliter ikke med at alle er nye hvert år. Alle hyttevel som møter på årsmøtet har rett til ett medlem i styret.  

Leder      - Torleif Håvi - Fatahaugen Vel -  torleifhavi50@gmail.com 

Kasserer  - Åge Sandsengen, Rogne IL - ønsker du regnskapet send e-post til aage.sandsengen@nord-aurdal.kommune.no 

Valgkomite:

Det er ingen valgkomite, da hvert hyttevel har rett til ett medlem og selv må påse dette til årsmøte.