Melladn

 

Økonomisk støtte

Medlemsinnskudd på kr 4.000 pr hytte ønsker til MT til investering i egen tråkkemaskin og garasje.

 

GRASROTANDEL :  Mellad'n Turløyper er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund med org nr 999 144 748 

Vi er avhengig av frivillige innbetalinger på eget initiativ for løypekjøring på Vipps - konto 79234 Melladn Turløyper eller bankkonto 2135.30.34550. 

Løypekjøringen og kvaliteten er helt avhengig av disse frivillige bidragene, slik at vi kan videreføre den gode standarden som vi alle etter hvert er blitt vant med. Fra 2021 prioriterer vi hyppigere kjøring også midt i ukene i hovedløypene, for å sikre skiløyper til alle dere som er på hyttene også utenom helg. Vi tillater oss å antyde at bidrag på kr 1.000 for hele vinteren er nødvendig, og mange bidrar med dette.  Husk at et godt løypenett er med på å opprettholde eller øke verdien på hytteiendommene i området.

Årsmelding og revidert regnskap for sesongene 1mai til 30 april kan oversendes elektronisk ved henvendelse til Aage.sandsengen@online.no

Følg løpende oppdatering på www.skisporet.no der du ser hvor løypemaskinene til enhver tid er.  

Bankkontonr: 2135.30.34550 eller Vipps konto 79234
Mellad’n Turløyper