Melladn

 

Velkommen til Mellad'n Turløyper (MT)

Vi har kjøpt egen tråkkemaskin høsten 2021 for kr 2,5 mill. Finansieres ved egenkapital på kr 1 mill og lånefinansiering kr 1,5 mill. 

Styret har i 2021 jobbet aktivt via de enkelte hyttevel for å få alle 850 hytteeierne i området til å innbetale et medlemsinnskudd til MT på kr 4.000 til finansiering av tråkkemaskin og garasje. Vi har pr 3.oktober 2021 fått innbetalinger fra 210 hytteeiere, som gir kr 840.000 i medlemsinnskudd pt. Styret håper og ønsker at flere hytteeiere bidrar. Gode skiløyper øker markedsverdien på hyttene, og er derfor god investering. 

Styret har målsetting om hyppigere og bedre skiløyper enn vi har hatt de siste årene.  

Vi ønsker fortsatt løpende bidrag via Vips 79234 eller bank 2135.30.34550.  

Vinteren 2021 - 22 har vi følgende endringer:

a) Ny trase ned rundt på sørsiden av stølslaget Lie videreføres med noen små justeringer, som skal gi enda slakere trase og vi unngår kryssing av brøytet vei. 

b) Ny trase over Buahaugen - Midthøgde videreføres.

c) Tilførselsløype fra Midthøgda via Hestkampen - Luskeråsen og frem igjen vest for Rennsennbereget er ytterligere forbedret.  Løypa er tidvis bratt og krevende utforkjøringer, så brukere bes om å være forsiktige.  

Mellad’n Turløyper ble etablert i 2003. Mellad’n Turløyper er en ideell forening uten økonomiske formål. MT's overordnede formål er å ivareta opparbeidelse og vedlikehold av hovedløypene i området jf løype 1 til 6 nedenfor.

Husk ekstraordinært båndtvang i hele Øystre Slidre:  Se link: https://www.oystre-slidre.kommune.no/nyheter/ekstraordinar-bandtvang-i-oystre-slidre.9524.aspx

Oppkjøring av tilførselsløyper til Bjødnaholet, Luskeråsen og Hestkampen skal i sin helhet betales av hyttevel jf timepris og antall timer på løypemaskin, og vellene har selv ansvar for nødvendig ryddig og planering av traseen for at løypemaskinen skal komme frem. Viktig at hytteiere i disse vellene også betaler inn ordinært skiløypetilskudd til Melladn Turløyper til finansiering av oppkjøring av hovedløypenettet som alle bruker. 

MT er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund på org nr 999 144 748. Her er årsregnskapene, vedtekter og styresammensetning tilgjengelig. Er medlem i GRASROTANDELEN.

Hyttevel:
Blile Vel, Juviken Vel, Bjødnaholet, Luskeråsen, Fathaugen, Midthøgda og Søndre Rennsenn, Vangsjøen, Rensennstølen og Øyangen.

Andre: Rogne IL, Øystre Slidre Kommune og Grunneiere i Mellad’n Turløypers område. 

Alle hyttevelene, Rogne IL, to grunneierrepresentanter og Vangsjøen Høyfjellstue har rett til å ha en representant i styret for Melladn Turløyper, men da må man møte på årsmøte.

Løypene kjøres med stor løypemaskin fra jul tom påske i helgene, hele skolens vinterferie og minst en gang midt i uken. Yddinrunda kjøres fra 1.desember hvis snøforholdene tillater dette. Løype 8, 9 og 10 kjøres primært bare opp til hver helg (fredag kveld evnt lørdag morgen). Løype 7 (B27) kjøres av Yddin-Javnlie på oppdrag fra Melladn Turløyper, og kjøres primært opp til helg ved stabilt vær. 

Vi kjører hovedløypene 1 og 2 oftere enn øvrig løypenett og disse prioriteres ved dårlig og ustabilt vær.  

Ved tett eller jevnt snøvær kjøres løype 1 og 2, og retur går da tilbake fra Vansjøen via Rabalsvannet til Juvikåsen. Hvis forholdene tilsier det vil retur gå "kjølfafjellrunda" fra Rabalen opp Kjølafjellet fra Nord (Saur) og ned igjen til Rabalsvannet og til Juvikåsen.